Breadcrumb

Formacion director eus

Formacion

HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO HEZKUNTZA JARDUEREN ZUZENDARIA

Prestakuntzarako helburuak

Aisialdirako heziketa-elkarte bat zuzentzeko gai izatea. Horrenbestez:

a) Aisialdirako heziketa planteamenduan sakontzea.

b) Aisialdiko zentroaren inguruko elementuak aztertzea.

c) Haur eta gazteen arazoak ezagutzea.

d) Begirale talde bat suspertzeko gai izatea.

e) Zuzendari eta dinamizatzaile lanetan hizkuntza normalkuntza eta genero-ikuspegia kontuan hartuta aritzea.

f) Aisialdiko zentro bat eta bere jarduerak kudeatu eta antolatzeko behar diren elementuak ezagutzea.

 

 

Prestakuntza-moduluak

a) Talde- eta hezkuntza-prozesuak haur eta gazteen aisialdian (30 ordu)

b) Animazioko teknikak eta baliabideak aisialdiko jardueretan (60 ordu)

c) Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-proiektuen plangintza, antolaketa, kudeaketa eta ebaluazioa; modulu honek ondorengo prestakuntza-unitateak barne hartzen ditu:

  • Haur eta gazteen aisialdiaren testuingurua gizarte-ingurunean kokatzea (50 ordu).
  • Aisialdirako hezkuntza-proiektuen programazioa, gauzatzea eta hedapena (70 ordu).

d) Aisialdiko begiraleen taldea koordinatu eta dinamizatzea (80 ordu).

e) Haur eta gazteen aisialdiko jarduerak zuzendu eta koordinatzeko lanbide-praktika ez laboralen modulua (120 ordu).

 

Baldintzak 

Parte hartu ahal izateko, kasuan kasu eskolak berak izan ditzakeen baldintza osagarriez gainera, honako betebehar hauek errespetatu beharko dituzte interesdunek:


a) 21 urte beteta izatea, edo matrikulazio urte barruan betetzekoak izatea.
b) Ikastaro hasieran, haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-jardueretarako begirale izateko
agiri ofizialaren jabe izatea.
c) Bigarren Hezkuntza edo horren baliokide den beste mailaren bat gaindituta izatea edo, kanpotik etorriz gero, jatorrizko estatuko hezkuntza sisteman horren pareko dena.

 

Titulu baliokideak

Animazio soziokulturaleko eta turistikoko goi-mailako teknikariaren titulua edo gizarte- eta kirol-irakaskuntzako eta -animazioko goi-mailako teknikariaren titulua, haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak zuzentzeko eta koordinatzeko lanez kanpoko praktika profesionalak gutxienez 120 orduz egin izanaren ziurtagiriarekin.