Breadcrumb

Eduki publikatzailea

null Euskera tituluen baliokidetza

Euskera tituluen baliokidetza


Birrete

IVAP, HABE, Osakidetza, Ertzantza, Hezkuntza Saila, Euskaltzaindia eta Hizkuntza Ofizialetako titulu eta agiriak. Begiratu baliokidetzak.

 Europako hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 y C-2 mailekin parekatuko dira.

 . A-1 y A-2: Hizkuntza Eskola Ofizialeko 1. eta 2. maila.

. B-1: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 1HE, HABEko 1. maila, Hizkuntza Eskola Ofizialeko tarteko maila.

. B-2: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 2HE, HABEko 2. maila; Ertzaintzako 1HE eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko maila aurreratua.

. C-1: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 3HE, HABEko 3. maila, Ertzaintzako 2HE, Hezkuntza saileko EGA eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko D ziurtagiria.

. C-2: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 4HE, HABEko 4. maila.