Eduki publikatzailea

null Euskera tituluen baliokidetza

Euskera tituluen baliokidetza


Birrete

IVAP, HABE, Osakidetza, Ertzantza, Hezkuntza Saila, Euskaltzaindia eta Hizkuntza Ofizialetako titulu eta agiriak. Begiratu baliokidetzak.

 Europako hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 y C-2 mailekin parekatuko dira.

 . A-1 y A-2: Hizkuntza Eskola Ofizialeko 1. eta 2. maila.

. B-1: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 1HE, HABEko 1. maila, Hizkuntza Eskola Ofizialeko tarteko maila.

. B-2: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 2HE, HABEko 2. maila; Ertzaintzako 1HE eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko maila aurreratua.

. C-1: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 3HE, HABEko 3. maila, Ertzaintzako 2HE, Hezkuntza saileko EGA eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko D ziurtagiria.

. C-2: HAEE-IVAP eta Osakidetzako 4HE, HABEko 4. maila.