Eduki publikatzailea

angle-left Prentsako lan eskaintzak
Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy118.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(String, long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy118 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLFileEntryLocalServiceImpl@4365df35"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #return fileEntryService.getDLFileEnt... [in template "623899#623945#46925" in function "getFileEntry" at line 85, column 3]
	- Reached through: #assign fileEntry = getFileEntry(docu... [in template "623899#623945#46925" at line 29, column 29]
----
1<!-- Plantilla - Detalle - start (a partir de aqui se puede modificar cualquiewr cosa) --> 
2<!-- SERVICES --> 
3 
4<#assign fileEntryService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService") > 
5<#assign textFormatter = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.TextFormatter"] > 
6 
7<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
8<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
9 
10<#assign currentUrl = "/-/" + .vars['reserved-article-url-title'].data > 
11<#assign encodedTitle = .vars['reserved-article-title'].data > 
12<#assign serverName = themeDisplay.getServerName()> 
13<#assign completeCurrentUrl = "https://"+ serverName + currentUrl > 
14 
15<!-- TEMPLATE --> 
16 
17<div id="content" class="ifj-page-detalle-fucsia">   
18  <h1 class="ifj-main-title text-center">${title.data}</h1> 
19  <@social /> 
20  <div class="row"><div class="col-sm-6 col-sm-offset-3"><hr /></div> 
21</div> 
22 
23<div id="content" class="ifj-page-detalle-fucsia">  
24  <div class="col-md-6 col-md-offset-3"> 
25    <div class="subscribe-action"></div> 
26    <div class="row ifj-page-detalle-box"> 
27			<div class="col-sm-12"> 
28			<#if document.data?has_content> 
29			  <#assign fileEntry = getFileEntry(document.data) > 
30        <#assign size = textFormatter.formatStorageSize(fileEntry.size, locale) > 
31				<div class="col-sm-3"> 
32				  <dl> 
33						<dt><@liferay.language key='ifj.theme.detalle.moreInfo' /></dt> 
34						  <dd> 
35						    <a href="${document.data}" target="_blank" title="<@liferay.language key="ifj.title-attribute" />"> 
36                  ${fileEntry.title?upper_case} 
37                </a>  
38                <strong>(${fileEntry.extension?upper_case} ${size})</strong> 
39						  </dd> 
40					</dl> 
41				</div> 
42			</#if>									 
43				<div class="col-sm-9"> 
44				  <img src="${image.data}" alt="${image.altText.data}" /> 
45					  ${description.data} 
46				</div> 
47			</div> 
48		</div> 
49	</div> 
50</div> 
51 
52<#macro social> 
53  <div class="ifj-social-icons"> 
54    <div class="btn-group"> 
55   
56      <a class="btn" href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${completeCurrentUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key='opens-new-window' />"> 
57       <span class="sr-only"><@liferay.language key="ifj.theme.footer.facebook" /></span> 
58       <img src="/o/araba-ifj-theme/images/araba/icon-facebook.png" alt="<@liferay.language key="ifj.theme.footer.facebook" />" /> 
59      </a> 
60       
61      <a class="btn" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=${completeCurrentUrl}&text=${encodedTitle}" target="_blank" title="<@liferay.language key='opens-new-window' />" data-size="large"> 
62       <span class="sr-only"><@liferay.language key="ifj.theme.footer.twitter" /></span> 
63       <img src="/o/araba-ifj-theme/images/araba/icon-twitter.png" alt="<@liferay.language key="ifj.theme.footer.twitter" />" /> 
64      </a> 
65       
66      <a class="btn" href="https://plus.google.com/share?url=${completeCurrentUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key='opens-new-window' />" onclick="javascript:window.open(this.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"> 
67        <span class="sr-only"><@liferay.language key="ifj.theme.footer.google+" /></span> 
68        <img src="/o/araba-ifj-theme/images/araba/icon-google+.png" alt="<@liferay.language key="ifj.theme.footer.google+" />" /> 
69      </a> 
70       
71    </div> 
72  </div> 
73</#macro> 
74 
75<!-- FUNCTIONS --> 
76 
77<#function getFileEntry url > 
78 <#assign parts = url?split("/")> 
79  
80 <#assign group_id = getterUtil.getLong(parts[2]) > 
81  
82 <#assign parts = parts[5]?split("?") > 
83 <#assign uuid = parts[0] > 
84  
85 <#return fileEntryService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid?string, group_id) /> 
86</#function> 
87<!-- Plantilla - Detalle - end (hasta aqui se puede modificar cualquiewr cosa) --> 

Eduki publikatzailea

Azken lanak

Prentsako lan eskaintzak

Hemen aurkituko dituzu prentsan argitaratutako azken lan-eskaintzak Ikusi lan eskaintzak Whatsapp...

Oposaketak 2019

Hemen aurkituko dituzu Euskadi eta mugako lurraldeetako oposizio eta lan-poltsen azken deialdiak

Espejoko aterpetxeko zuzendari plaza 1 Gazteriaren Foru Erakundean

2018 urterako Gazteriaren Foru Erakundearen LEPari dagokion plaza. Eskaerak: irailaren 3tik 23ra...